Return to site

Café sách Wandering

Café Sách muốn cảm ơn tất cả các bạn đã tới tham gia buổi "Lang Thang Hiệu Sách" ngày hôm qua. Với bọn mình, đây đã là một sự kiện thành công ngoài mong đợi. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 hiệu sách, mỗi hiệu có sự độc đáo riêng, đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với những người chủ hiệu sách rất đáng mến và hiếu khách.

Bọn mình mong rằng đối với các bạn, sự kiện cũng để lại một kỷ niệm thú vị cùng một số khám phá nho nhỏ giữa lòng Paris.

 

Đặc biệt, ngày hôm qua bọn mình đã được gặp nhiều bạn lần đầu tham gia Café Sách. Rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở những sự kiện tới!

Đặc biệt, ngày hôm qua bọn mình đã được gặp nhiều bạn lần đầu tham gia Café Sách. Rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở những sự kiện tới!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly