Return to site

Cafe sách tháng 9

Cách nghĩ và cách viết

Cafe sách tháng 9 được tổ chức ngày 30/9 với chủ đề Cách nghĩ và Cách viết

2 cuốn sách được giới thiệu ngày hôm đó là :

- Thinhking, Fast and slow - Daniel Kahneman

- The Pyramid Principle - Barbara Minto

Cafe Sách rất vui vì được gặp rất nhiều gương mặt mới cũng như nhiều gương mặt cũ trong sự kiện chào năm học mới chiều nay.

Cảm ơn phần giới thiệu sách "Thinking, Fast and Slow" và "The Pyramid Principle" của 2 bạn Do Thu Phuong, Nguyen Nhat Cuong.

Cảm ơn nhà tài trợ bánh trung thu Le Linh :) Cảm ơn bạn Phung Nam Duong đã gửi tặng Cafe Sách cuốn "Together is Better" (Simon Sinek). Cafe Sách hy vọng 2 bạn sẽ thích cuốn sách được tặng, "Nhật ký Anne Frank" và "Algorithms to Live By", và có thể giới thiệu những cuốn sách này trong sự kiện sắp tới ^^

Và cuối cùng, cảm ơn sự có mặt và đóng góp thảo luận sôi nổi của các bạn ngày hôm nay.

Ad xin trích 1 câu trong quyển sách "Together is Better" vừa nhận được: "To go fast, go alone. To go far, go together".

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly