Return to site

Cafe sách tháng 3/2018

About Technology - Công nghệ

Sự kiện Cafe sách tháng 3 - chủ đề Công nghệ đã được tổ chức ngày 24/3/2018 tại Foyer Việt Nam với 2 cuốn sách được giới thiệu, hơn 40 người tham dự và hơn 2h chia sẻ, trao đổi trong không khí rất sôi nổi và vui vẻ.

Cafe Sách xin được cảm ơn sự quan tâm và tham gia đông đảo của tất cả các bạn trong sự kiện lần này. Cafe sách xin gửi đến các bạn video ghi lại những phần giới thiệu của sự kiện lần này.

Bạn Nguyễn Nhật Cương với phần giới thiệu cuốn Explain The Cloud Like I'm 10 (Giải thích đám mây cho trẻ em lên 10):

Bạn Quang Lê với phần giới thiệu cuốn Mastering bitcoin:

Bạn Phung Nam Duong với phần giới thiệu công cụ chatbot của Cafe sách:

Với rất nhiều những dự định và sự kiện mới trong thời gian tới, Cafe Sách rất mong nhận được sự theo dõi, ủng hộ của tất cả các bạn yêu sách.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly